Kullanım Şartları

Mirdesi.net internet sitesine bundan sonra mirdesi diye geçecek, mirdesi hizmetine veya mobil uygulamalar dahil olmak üzere mirdesi tarafından sunulan herhangi bir uygulamaya (birlikte "mirdesi Hizmeti" olarak anılır) eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, nasıl eriştiğinize bakılmaksızın, bu kullanım koşullarına ("Kullanım Koşulları") tabi olduğunuzu kabul edersiniz.Mirdesi Hizmeti, Mirdesi'ye ("mirdesi.net") aittir veya onun kontrolündedir. Bu Kullanım Koşulları, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Bu Kullanım Koşulları'na tabi olmayı kabul etmiyorsanız, hizmete erişmeyin ve hizmeti kullanmayın.

Bazen bu Kullanım Koşulları'na ek olarak kendi koşul ve şartları geçerli olan yeni bir özellik sunabiliriz. Bu tür durumlarda, yeni özelliğe ait koşullar, bu Kullanım Koşulları'yla çakışmadığı sürece geçerli olur.

 1. Mirdesi Hizmeti aracılığıyla şiddet, çıplaklık, kısmen çıplaklık içeren, ayrımcı, yasalara aykırı, ihlal edici, pornografik veya müstehcen fotoğraflar ya da başka içerikler paylaşamazsınız.
 2. Hesabınız aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir ve hesabınızı, takipçilerinizi, kullanıcı adınızı veya diğer hesap haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, Mirdesi kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Mirdesi'ye kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.
 3. Diğer Mirdesi kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 4. Şifrenizi gizli ve güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.
 5. Kişi veya kuruluşlara hakaret etmemelisiniz, zorbalıkta bulunmamalısınız, rahatsız edici şekilde takip etmemelisiniz, suistimal, taciz, tehdit veya taklit etmemelisiniz ve korkutmamalısınız ve Mirdesi Hizmeti aracılığıyla size veya başka herhangi birine ait gizli bilgileri (kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmamalısınız.
 6. Mirdesi Hizmeti'ni hiçbir yasadışı veya yetkisiz amaçla kullanamazsınız. Mirdesi Hizmeti'ni ve İçeriklerinizi (aşağıda belirtilmektedir) kullanırken telif hakkı yasaları dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere (federal, eyalet, yerel ve bölgesel) uymayı kabul edersiniz.
 7. Davranışlarınız ve Mirdesi Hizmeti'ne gönderdiğiniz veya Mirdesi Hizmeti'nde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte "İçerik" olarak anılır) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
 8. Mirdesi Hizmeti'ni değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir internet sitesini, Mirdesi Hizmeti'yle veya Mirdesi'le ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.
 9. Herhangi bir Mirdesi kullanıcısına yönelik istenmeyen e-postalar, yorumlar, beğenmeler veya diğer türlü ticari veya tacizkar iletişimler (bunlara "spam" da denir) oluşturamaz veya gönderemezsiniz.
 10. Mirdesi'dan önceden yazılı izin almadan, kullanıcı adınızda domain adları veya internet adresleri (URL) kullanamazsınız.
 11. Solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Mirdesi Hizmeti'ni, sunucularını veya Mirdesi Hizmeti'ne bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamazsınız. Mirdesi sayfalarının kullanıcıların tarayıcılarında veya cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemezsiniz.
 12. Mirdesi Topluluk Kuralları'na uymanız gerekmektedir.
 13. Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Mirdesi Hizmeti'nde yetkisiz yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.
 14. Başka bir kullanıcının Mirdesi Hizmeti'ni kullanmasını veya Mirdesi Hizmeti'nden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu Kullanım Koşulları'nın veya diğer Mirdesi koşullarının ihlal edilmesini teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.
 15. Bu Kullanım Koşulları'nın ihlali, Mirdesi'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Mirdesi hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Mirdesi Hizmeti'nde paylaştığınız İçerikler'in Mirdesi'ın sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve Mirdesi Hizmeti'ni kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşulları'nın özünü veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da Mirdesi'ı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, Mirdesi Hizmeti'ni size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.
 16. Mirdesi Hizmeti'ni veya Mirdesi Hizmeti'ne erişiminizi herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın istediğimiz zaman ve size karşı sorumlu olmadan değiştirme veya sonlandırma hakkımız saklıdır.
 17. Herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını herhangi bir nedenle geri alma hakkımız saklıdır.
 18. İşbu Kullanım Koşulları'nı ihlal ettiğini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz İçerikler'i veya İçerikler'in bulunduğu hesapları kaldırabiliriz, düzenleyebiliriz, engelleyebiliriz ve/veya izleyebiliriz, ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.
 19. Mırdesi Hizmeti'ni kullanmanızdan kaynaklanan tüm veri ücretlerinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

TOPLULUK KURALLARI

 • Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.
 • Üyelerin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.
 • Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını mirdesi.net saklı tutmaktadır.
 • Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi hakkını mirdesi.net saklı tutmaktadır.
 • Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda üyelerin, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.
 • Yorumlarda büyük harf kullanılmamalıdır.
 • Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.
 • Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını mirdesi.net saklı tutmaktadır.
 • Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.
 • İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.
 • İçeriğin konusundan sapmayarak yapılan yorumlar olası tartışmaların engellenmesine yardımcı olacaktır. Aksi takdirde yorumlarınız mirdesi.net’in takdirine bağlı olarak silinebilir.
 • Kullanıcıların kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.
 • Mirdesi veya moderatör kararı hakkında yapılan saldırgan yorumların silinme olasılığı vardır.
 • Mirdesi çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren yorumlar yapan kullanıcıların yorumlarını silme hakkını Mirdesi.net saklı tutmaktadır.
 • Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.
 • Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.